Bloger Melay flicka neked

Stackar byggs i Sverige av arter av släktet Formica. Till färgen är de svarta, bruna eller röda i olika nyanser. Det är endast de rörligare larverna som spinner en kokong före förpuppningen. Hos de arter där det finns en särskild klass av arbetarmyror är det nästan uteslutande dessa som uträttar alla de för samhället nödvändiga sysslorna, som grävning och byggnadsarbete, anläggande av vägar, anskaffande av föda, vård av avkomman, bladlössen och myrgästernabevakning av honor och hannar, transport av larver och puppor vid flyttningar och försvar mot samhällets fiender. Sådana kolonier bildas ofta av den i Sverige vanliga röda skogsmyran, Formica rufamen framför allt är det Formica exsecta som, särskilt på Norrlands myraruppträder i ofantliga, på detta sätt bildade "nationer" av många hundra i sinsemellan fredlig förbindelse stående stackar. Så är till exempel fallet med släktet Camponotussärskilt dess undersläkte Colobopsisdär de storhuvade arbetarna spelar rollen av portvakter, genom att de med sina väldiga, av hårt pansar skyddade huvuden spärrar ingångarna till bona.

I äldre svensk folkmedicin sades det att man kunde förebygga huvudvärk genom att på våren lukta på de första myrorna man såg.

Buritbulu.blogspot-Aisyah

Giftkörtlarna utsöndrar en skarp vätska. Av de arter som förekom under eocenhar ungefär var tionde släkte överlevt till nutid. Sådana kolonier bildas ofta av den i Sverige vanliga röda skogsmyran, Formica rufamen framför allt är det Formica exsecta som, särskilt på Norrlands myraruppträder i ofantliga, på detta sätt bildade "nationer" av många hundra i sinsemellan fredlig förbindelse stående stackar. Wellsmed Joan Collins i huvudrollen, följer ungefär samma upplägg där myror blir gigantiskt stora på grund av radioaktivitetfast denna gång på en ö. De kolonibildande myrorna känner med hjälp av både feromoner och lukt igen medlemmarna av samma samhälle eller "myrnation", även om de varit åtskilda ganska lång tid.
Comments

  • Ernest 3 days ago

    doesn't mean he isn't right though

  • Thiago 12 days ago

    Addicted watching her

  • Jack 30 days ago

    Anybody knows the name of the girl?